Schiedsrichter Land S U N
Kateryna Monzul 16 8 2 6 5 3 0 2
Denys Shurman 13 6 2 5 6 0 1 0
Evgen Aranovskiy 13 4 4 5 4 2 0 0
Yaroslav Kozyk 12 3 4 5 1 1 0 0
Igor Paskhal 11 6 4 1 3 1 0 0
Mikola Balakin 10 3 2 5 1 2 0 0
Viktor Kopiyevskyy 10 4 2 4 1 3 0 0
Dmytro Kryvushkin 9 6 1 2 2 1 0 0
Konstantin Trukhanov 9 1 4 4 0 2 0 0
Andriy Kovalenko 8 6 0 2 1 1 0 0
Oleksandr Derdo 8 4 1 3 0 3 0 0
Yury Ivanov 7 4 2 1 2 1 0 0
Anatoliy Abdula 7 2 1 4 0 0 0 0
Dmytro Panchyshyn 5 2 2 1 3 1 0 0
Sergiy Berezka 5 1 1 3 1 1 0 0
Alexander Omelchenko 5 2 0 3 1 1 0 0
Vitaliy Romanov 5 2 1 2 1 0 0 0
Vladimir Novokhatniy 5 1 4 0 0 1 0 0
Anastasiya Romanyuk 4 2 1 1 1 1 0 0
Sergey Boyko 4 1 1 2 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Mykola Kryvonosov 4 2 0 2 0 1 0 0
Roman Blavatskiy 3 3 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Ivanov 3 3 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Shandor 3 2 1 0 0 0 0 0
Tore Hansen 2 2 0 0 3 1 0 0
Ivan Bondar 2 0 2 0 0 0 0 0
Dmytro Bondarenko 2 0 2 0 0 0 0 0
Fran Jović 2 0 2 0 0 0 0 0
Maksim Kozyryatskiy 2 1 1 0 0 0 0 0
Dmitry Kutakov 2 0 1 1 0 0 0 0
Yuriy Vaks 2 0 0 2 0 0 0 0
Lawrence Visser 2 0 0 2 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 1 0 0 1 0 0 0
Oleksandr Afanasiev 1 0 1 0 0 0 0 0
Suren Baliyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Marian Barbu 1 1 0 0 0 0 0 0
Balázs Berke 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniele Chiffi 1 0 0 1 0 1 0 0
Bastian Dankert 1 0 1 0 0 0 0 0
Oleksiy Derevinskiy 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Cedric Dos Santos 1 0 0 1 0 0 0 0
Alain Durieux 1 0 1 0 0 0 0 0
Ádám Farkas 1 1 0 0 0 0 0 0
Igal Frid 1 0 0 1 0 0 0 0
Jesús Gil Manzano 1 0 1 0 0 1 0 0
Oleksandr Golovkov 1 0 1 0 0 0 0 0
Rahim Hasanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Edin Jakupović 1 1 0 0 0 0 0 0
Oleksandr Kalyonov 1 0 1 0 0 0 0 0
Jakob Kehlet 1 0 0 1 0 0 0 0
Juan Martínez Munuera 1 0 0 1 0 0 0 0
Davide Massa 1 0 0 1 0 0 0 0
Volodymyr Milanych 1 0 1 0 0 0 0 0
Yuriy Moseychuk 1 0 1 0 0 1 0 0
Nicolas Rainville 1 0 0 1 0 0 0 0
Frank Schneider 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Schüttengruber 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergiy Skrypak 1 0 1 0 0 0 0 0
Kristo Tohver 1 0 1 0 0 0 0 0
Andris Treimanis 1 0 1 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Michael Tykgaard 1 1 0 0 0 0 0 0
Juxhin Xhaja 1 0 1 0 0 0 0 0
Klym Zabroda 1 0 1 0 0 0 0 0
Felix Zwayer 1 1 0 0 0 0 0 0