Schiedsrichter Land S U N
Ning Ma 7 4 2 1 0 0 0 0
Hai Tan 6 1 5 0 0 0 0 0
Ming Fu 5 3 1 1 0 0 0 0
Zhe Wang 5 3 0 2 0 2 0 0
Lei Zhang 5 3 2 0 0 1 0 0
Rancheng Tao 4 2 1 1 1 0 0 0
Kun Ai 4 1 3 0 0 1 0 0
Zhao Liu 4 2 2 0 0 2 0 0
Li Ma 4 1 1 2 0 1 0 0
Jin Wang 4 1 1 2 0 0 1 0
Khalil Al Ghamdi 3 1 0 2 0 1 1 0
Honghui Chen 3 1 2 0 0 0 0 0
Li Jun 3 2 0 1 0 0 0 0
Yinhao Shen 3 0 3 0 0 0 0 0
Wei Wang 3 2 0 1 0 0 0 0
Di Wang 3 1 2 0 0 1 0 0
Yunkun Ma 2 2 0 0 1 0 0 0
Jun Xia 2 2 0 0 1 0 0 0
Ali Al Badwawi 2 1 0 1 0 1 0 0
Abdullah Al Baloushi 2 1 0 1 0 0 1 0
Schiedsrichter Land S U N
Mark Clattenburg 2 2 0 0 0 1 0 0
Chunhan Gu 2 2 0 0 0 0 0 0
Zhibiao He 2 1 1 0 0 0 0 0
Yejun Huang 2 0 1 1 0 1 0 0
Yi Huang 2 2 0 0 0 0 0 0
Masaaki Iemoto 2 1 1 0 0 0 0 0
Zhong Jun 2 1 1 0 0 0 0 0
Valentin Kovalenko 2 0 0 2 0 0 0 0
Lucien Laverdure 2 0 2 0 0 0 0 0
Liying Wu 2 2 0 0 0 0 0 0
Fuxin Xu 2 2 0 0 0 1 0 0
Liang Zhao 2 1 0 1 0 0 0 0
Xinyu Liu 1 1 0 0 1 0 0 0
Rodolfo Sibrian 1 1 0 0 1 1 0 0
Abdullah Al Hilali 1 1 0 0 0 0 0 0
Ammar Al Jenaibi 1 0 1 0 0 0 0 0
Turki Al Khudair 1 1 0 0 0 0 0 0
Mohamed Al Saeedi 1 0 0 1 0 0 0 0
Kurt Ams 1 0 1 0 0 0 0 0
Héctor Baldassi 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Eric Braamhaar 1 1 0 0 0 1 0 0
Sang-hyeop Chae 1 0 1 0 0 0 0 0
Dae-woo Choi 1 1 0 0 0 1 0 0
Matthew Conger 1 0 1 0 0 1 0 0
Jerome Damon 1 0 0 1 0 0 0 0
Horacio Elizondo 1 0 0 1 0 1 0 0
Alireza Faghani 1 0 0 1 0 1 0 0
Wenqiang Feng 1 0 1 0 0 0 0 0
Shuran Gan 1 0 0 1 0 0 0 0
Peng Gao 1 1 0 0 0 0 0 0
Jarred Gillett 1 0 1 0 0 0 0 0
Peter Green 1 0 0 1 0 0 0 0
Chunhan Gu 1 0 1 0 0 0 0 1
Zhongchao Gu 1 1 0 0 0 0 0 0
Hao Guo 1 1 0 0 0 0 0 0
Xin He 1 0 0 1 0 0 0 0
Liangbin Huang 1 1 0 0 0 1 0 0
Zhiliang Jia 1 0 0 1 0 0 0 0
Adam Kersey 1 1 0 0 0 0 0 0
Dong-jin Kim 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Hiroyuki Kimura 1 0 1 0 0 0 0 0
Haixin Li 1 0 0 1 0 0 0 0
Zheng Li 1 1 0 0 0 0 0 0
Songshang Liang 1 0 1 0 0 0 0 0
Jun Lin 1 1 0 0 0 1 0 0
Wei Liu 1 0 1 0 0 0 0 0
Kwok Man Liu 1 1 0 0 0 0 0 0
Adham Makhadmeh 1 1 0 0 0 0 0 0
Milorad Mažić 1 1 0 0 0 0 0 0
Alan Milliner 1 1 0 0 0 1 0 0
Saeid Mozaffarizadeh 1 0 0 1 0 0 0 0
Mongkolchai Pechsri 1 1 0 0 0 0 0 0
Radek Příhoda 1 1 0 0 0 0 0 0
Pedro Proença 1 1 0 0 0 0 0 0
Ali Shaban 1 0 0 1 0 0 0 0
Tayeb Shamsuzzaman 1 0 1 0 0 0 0 0
Zhenlu Shi 1 0 0 1 0 1 0 0
Nawaf Shukralla 1 0 0 1 0 0 0 0
Wenfeng Song 1 1 0 0 0 0 0 0
Baojie Sun 1 1 0 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Mohsen Torky 1 1 0 0 0 0 0 0
Martín Vázquez 1 0 1 0 0 0 0 0
Tao Wan 1 1 0 0 0 0 0 0
Ben Williams 1 1 0 0 0 1 0 0
Nan Xiao 1 1 0 0 0 0 0 0
Xing Xiong 1 1 0 0 0 0 0 0
Hang Xu 1 0 0 1 0 1 0 0
Bo Yu 1 0 1 0 0 1 0 0
Wei Zhen 1 0 1 0 0 0 0 0
Gang Zhou 1 0 1 0 0 0 0 0