Schiedsrichter Land S U N
Vladislav Bezborodov 15 5 3 7 0 1 0 0
Sergey Lapochkin 11 5 1 5 1 4 0 0
Aleksey Eskov 11 5 4 2 0 6 0 0
Sergey Ivanov 11 3 4 4 0 2 0 0
Kirill Levnikov 11 6 2 3 0 3 0 0
Vladimir Moskalev 10 6 2 2 0 6 0 0
Aleksey Nikolaev 10 5 3 2 0 3 0 0
Sergey Karasev 9 2 3 4 0 1 1 0
Vitaliy Meshkov 9 2 3 4 0 2 0 0
Aleksey Matyunin 8 2 4 2 0 2 0 0
Mikhail Vilkov 8 1 3 4 0 1 0 0
Igor Fedotov 5 3 0 2 0 0 0 0
Vasiliy Kazartsev 5 1 3 1 0 0 0 0
Sergey Kulikov 4 1 2 1 0 1 0 0
Aleksandr Egorov 3 0 2 1 0 0 0 0
Artyom Kuchin 3 3 0 0 0 1 0 0
Vladimir Seldyakov 3 0 1 2 0 2 0 0
Pavel Shadykhanov 3 2 0 1 0 0 0 0
Ivan Sidenkov 3 1 1 1 0 1 1 0
Stanislav Sukhina 3 3 0 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Grigoriy Moskovchenko 2 0 1 1 1 0 0 0
Benoît Bastien 2 1 0 1 0 0 0 0
Roman Galimov 2 0 2 0 0 0 0 0
Aleksander Gauzer 2 1 0 1 0 0 0 0
Aleksey Kovalev 2 1 1 0 0 0 0 1
Pavel Královec 2 0 1 1 0 0 0 0
Evgeniy Kukulyak 2 0 0 2 0 1 0 0
Igor Nizovtsev 2 1 0 1 0 0 0 0
Peter Rasmussen 2 0 1 1 0 0 0 0
Daniyar Sakhi 2 0 0 2 0 1 0 0
Aleksey Sukhoy 2 1 1 0 0 0 0 0
Evgeniy Turbin 2 1 0 1 0 0 0 0
Nikolay Voloshin 2 1 0 1 0 0 0 0
Əliyar Ağayev 1 1 0 0 0 0 0 0
Aleksey Amelin 1 0 0 1 0 1 0 0
John Beaton 1 0 1 0 0 0 0 0
Ildus Biglov 1 1 0 0 0 0 0 0
Kevin Blom 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Bulanov 1 0 1 0 0 1 0 0
Georgiy Chekhovskiy 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Artem Chistyakov 1 0 1 0 0 0 0 0
William Collum 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Del Cerro Grande 1 0 0 1 0 0 0 0
Andreas Ekberg 1 0 0 1 0 0 0 0
Mattias Gestranius 1 0 0 1 0 0 0 0
Jesús Gil Manzano 1 0 1 0 0 0 0 0
Marco Guida 1 1 0 0 0 1 0 0
Aleksandr Gvardis 1 0 1 0 0 0 0 0
Nikolay Ivanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Sayat Karabayev 1 0 1 0 0 1 0 0
Aleksandr Kolobaev 1 0 0 1 0 1 0 0
Sergey Kostevich 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavel Kukuyan 1 0 1 0 0 0 0 0
Aleksey Kulbakov 1 0 1 0 0 0 0 0
Harald Lechner 1 1 0 0 0 0 0 0
Liran Liany 1 0 1 0 0 1 0 0
Robert Madden 1 1 0 0 0 0 0 0
Eduard Maliy 1 1 0 0 0 0 0 0
Gediminas Mažeika 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Nozhenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Rustam Omarov 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniele Orsato 1 1 0 0 0 0 0 0
Halis Özkahya 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Pettay 1 1 0 0 0 0 0 1
Vyacheslav Popov 1 1 0 0 0 0 0 0
Paweł Raczkowski 1 1 0 0 0 0 0 0
Aydin Rakhimbayev 1 1 0 0 0 0 0 0
Vitaliy Rushakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Bulat Sariyev 1 1 0 0 0 0 0 0
Sandro Schärer 1 0 0 1 0 0 0 0
Robert Schörgenhofer 1 0 1 0 0 0 0 0
Rafael Shafeev 1 1 0 0 0 1 0 0
Oleg Sokolov 1 1 0 0 0 0 0 0
Daniel Stefański 1 1 0 0 0 1 0 0
Tobias Stieler 1 0 0 1 0 1 0 0
Denis Tevyashov 1 1 0 0 0 0 0 0
István Vad II. 1 0 1 0 0 1 0 0
Aleksandr Zatula 1 1 0 0 0 0 0 0