Schiedsrichter Land S U N
Georgi Kabakov 18 2 7 9 0 6 0 0
Dragomir Draganov 15 1 4 10 0 4 0 0
Ivaylo Stoyanov 14 2 4 8 0 3 0 0
Stanislav Todorov 13 5 1 7 1 2 0 0
Nikola Popov 12 2 5 5 2 1 0 0
Valentin Zhelezov 11 2 3 6 0 1 0 0
Georgi Davidov 10 3 0 7 2 2 1 0
Radoslav Gidzhenov 9 5 0 4 1 4 0 0
Georgi Ivanov 9 3 1 5 0 1 0 0
Volen Chinkov 8 3 1 4 0 2 0 0
Stanimir Trenchev 8 5 2 1 0 1 0 0
Vladimir Valkov 8 4 0 4 0 2 0 0
Georgi Dimitrov 7 1 2 4 0 1 0 0
Ivelin Zanev 6 3 2 1 1 4 0 0
Georgi Ginchev 6 1 0 5 0 1 0 0
Nikolay Yordanov 6 4 2 0 0 2 0 0
Stefan Apostolov 5 1 0 4 0 3 0 0
Ivo Andreev 4 1 2 1 1 0 0 0
Kristiyan Kolev 4 0 1 3 1 2 0 0
Radan Miryanov 4 2 0 2 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Ivaylo Nenkov 3 0 2 1 1 0 0 0
Vasimir El Khatib 3 1 1 1 0 0 0 0
Petar Kirilov 3 1 1 1 0 1 0 0
Ivan Kirilov 3 1 0 2 0 0 0 0
Ahmed Ahmed 2 1 0 1 0 0 0 0
Angel Bayalcaliev 2 1 1 0 0 0 0 0
Nedelcho Gadzhalov 2 0 0 2 0 0 0 0
Hristo Ristoskov 2 0 2 0 0 0 0 0
Stanislav Stavrov 2 0 1 1 0 0 0 0
Nikolay Kolev 1 1 0 0 1 1 0 0
Sevgin Adem 1 0 0 1 0 1 0 0
Martin Aleksandrov 1 0 1 0 0 0 1 0
Tikhomir Aleksov 1 0 0 1 0 0 0 0
Dimitar Andreev 1 1 0 0 0 0 0 0
Angel Angelov 1 1 0 0 0 0 0 0
Stoyan Arsov 1 1 0 0 0 0 0 0
Ivajlo Bozev 1 0 0 1 0 0 0 0
Stoyan Denev 1 0 0 1 0 0 0 0
Atanas Dimitrov 1 0 0 1 0 0 0 0
Dimo Dimov 1 0 1 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Petar Dorovski 1 0 0 1 0 0 0 0
Anton Genov 1 0 1 0 0 0 0 0
Krasen Georgiev 1 1 0 0 0 0 0 0
Georgi Ignatov 1 0 0 1 0 0 0 0
Borislav Kolev 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandar Kostadinov 1 0 0 1 0 1 0 0
Petar Kuzev 1 1 0 0 0 0 0 0
Vihren Manev 1 0 0 1 0 0 0 0
Stefan Spasov 1 0 0 1 0 0 0 0
Martin Stoymenov 1 1 0 0 0 0 0 0
Tasko Taskov 1 0 0 1 0 0 0 0