Schiedsrichter Land S U N
Roman Trukhanovich 3 2 0 1 0 1 0 0
Artem Chistyakov 2 0 0 2 0 0 0 0
Viktor Sinyakov 2 2 0 0 0 0 0 0
Yan Bobrovskiy 1 0 0 1 0 0 0 0
Sergey Cheban 1 1 0 0 0 0 0 0
Maksim Chembulatov 1 0 0 1 0 0 0 0
Vitaliy Evdokimov 1 0 1 0 0 0 0 0
Artem Kharin 1 1 0 0 0 0 0 0
German Kovalenko 1 0 0 1 0 1 0 0
Sergey Kulikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavel Lysenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Artem Petrenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Roman Safyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladimir Seldyakov 1 1 0 0 0 0 0 0
Lasha Verulidze 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikolay Voloshin 1 0 1 0 0 0 0 0
Mikhail Vorobyev 1 0 0 1 0 0 0 0
Andrey Zubov 1 0 0 1 0 0 0 0