Schiedsrichter Land S U N
Sergey Chistov 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmitriy Dmitryev 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Gorayutin 1 0 0 1 0 0 0 0
Pavel Koronets 1 0 0 1 0 0 0 0
Anton Lashuk 1 0 1 0 0 0 0 0
Dmitry Markov 1 0 0 1 0 0 0 0
Denis Shcherbakov 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Shipitsa 1 1 0 0 0 0 0 0
Sergey Stetsurin 1 0 1 0 0 0 0 0