Schiedsrichter Land S U N
Yang Liu 2 1 1 0 0 0 0 0
Yong Cui 1 0 0 1 0 0 0 0
Xin He 1 0 0 1 0 0 0 0
Yi Huang 1 0 0 1 0 0 0 0
Songshang Liang 1 0 0 1 0 0 0 0
Xinyu Liu 1 0 0 1 0 0 0 0
Dan'ao Shan 1 0 0 1 0 0 0 0
Yang Wang I 1 1 0 0 0 1 0 0
Qi Xing 1 0 1 0 0 0 0 0