Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Shogo Asada 2968' 34 33 1 3 1 3 - -
Patric 1200' 32 10 22 4 10 3 - -
Rikito Inoue 2290' 28 25 3 3 - - - -
Sota Kawasaki 2414' 28 27 1 4 2 4 - -
Yuta Toyokawa 1719' 27 25 2 24 10 4 - -
Daiki Kaneko 1801' 26 18 8 1 - 3 - -
Kyo Sato 1658' 26 20 6 10 - 5 - -
Kosuke Kinoshita 1518' 25 18 7 12 3 2 - -
Temma Matsuda 1449' 24 19 5 18 - - - -
Shimpei Fukuoka 1168' 22 16 6 16 - 3 - -
Ryogo Yamasaki 1247' 22 17 5 16 2 1 - -
Shinnosuke Fukuda 1644' 21 19 2 5 3 1 - -
Hisashi Appiah Tawiah 1097' 18 11 7 2 - 2 - 2
Osamu Henry Iyoha 845' 18 6 12 - - - - -
Kosuke Shirai 1452' 17 16 1 2 - 2 - -
Teppei Yachida 571' 17 3 14 1 - - - -
Fuki Yamada 740' 17 8 9 9 1 1 - -
Tomoya Wakahara 1260' 14 14 - - - - - -
Daigo Araki 228' 13 1 12 1 - 1 - -
Taichi Hara 958' 13 9 4 4 7 1 - -
Taiki Hirato 606' 13 7 6 5 - 3 - -
Kazunari Ichimi 601' 13 6 7 5 - 2 - 1
Shohei Takeda 954' 13 13 - 8 - - - -
Gakuji Ota 1080' 12 12 - - - 1 - -
Yuto Misao 655' 11 7 4 4 - 2 - -
Sung-yun Gu 720' 8 8 - - - - - -
Bóia 161' 7 - 7 - - 1 - -
Yudai Kimura 253' 7 3 4 2 - - - -
Naoto Misawa 261' 7 3 4 2 - 1 - -
Sora Hiraga 31' 1 - 1 - - - - -
Takumi Miyayoshi 18' 1 - 1 - - - - -
Warner Hahn - - - - - - - - -
Michael Woud - - - - - - - - -
Rikuto Iida - - - - - - - - -
Kazunari Kita - - - - - - - - -
Ryuma Nakano - - - - - - - - -
Yuta Ueda - - - - - - - - -