Asteras Tripolis Saison 2023/2024 29 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2022/2023 38 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2021/2022 34 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2020/2021 41 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2019/2020 37 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2018/2019 42 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2017/2018 37 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2016/2017 37 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2015/2016 44 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2014/2015 57 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2013/2014 46 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2012/2013 49 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2011/2012 35 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2010/2011 32 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2009/2010 32 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2008/2009 36 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2007/2008 32 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2006/2007 2 Spiele
Asteras Tripolis Saison 2005/2006 3 Spiele