Kader
Mittelfeld
Xuân Trường Lương Vietnam 28.04.1995
Sturm
Công Phượng Nguyễn Vietnam 21.01.1995