Isidro Metapán Saison 2022/2023 58 Spiele
Isidro Metapán Saison 2021/2022 48 Spiele
Isidro Metapán Saison 2020/2021 34 Spiele
Isidro Metapán Saison 2019/2020 44 Spiele
Isidro Metapán Saison 2018/2019 50 Spiele
Isidro Metapán Saison 2017/2018 48 Spiele
Isidro Metapán Saison 2016/2017 50 Spiele
Isidro Metapán Saison 2015/2016 54 Spiele
Isidro Metapán Saison 2014/2015 46 Spiele
Isidro Metapán Saison 2013/2014 47 Spiele
Isidro Metapán Saison 2012/2013 43 Spiele
Isidro Metapán Saison 2011/2012 52 Spiele
Isidro Metapán Saison 2010/2011 2 Spiele
Isidro Metapán Saison 2009/2010 6 Spiele
Isidro Metapán Saison 2008/2009 2 Spiele