Lokomotiv Gomel Saison 2023/2024 2 Spiele
Lokomotiv Gomel Saison 2021/2022 3 Spiele
Lokomotiv Gomel Saison 2020/2021 3 Spiele
Lokomotiv Gomel Saison 2019/2020 3 Spiele
Lokomotiv Gomel Saison 2018/2019 4 Spiele
Lokomotiv Gomel Saison 2017/2018 2 Spiele
Lokomotiv Gomel Saison 2016/2017 5 Spiele
FK Gomelzheldortrans Saison 2015/2016 3 Spiele
FK Gomelzheldortrans Saison 2014/2015 3 Spiele
FK Gomelzheldortrans Saison 2013/2014 2 Spiele
FK Gomelzheldortrans Saison 2012/2013 2 Spiele
FK Gomelzheldortrans Saison 2011/2012 1 Spiele
FK Gomelzheldortrans Saison 2010/2011 3 Spiele