Mastis Telšiai Saison 1998/1999 13 Spiele
Mastis Telšiai Saison 1997/1998 30 Spiele
Mastis Telšiai Saison 1996/1997 26 Spiele
Mastis Telšiai Saison 1995/1996 27 Spiele
Mastis Telšiai Saison 1990/1991 19 Spiele
Mastis Telšiai Saison 1989/1990 11 Spiele