Kader
Abwehr
Safuwan Baharudin Singapur 22.09.1991
Souleymane Konaté Mali 20.09.1989
Mittelfeld
Yasir Hanapi Singapur 21.06.1989