Kader
Torhüter
Tiến Mạnh Nguyễn Vietnam 20.01.2003
Sturm
Đình Bắc Nguyễn Vietnam 19.08.2004