Zeitraum Trainer Land geb.
01.07.2021 - 30.06.2022 Dmitriy Khokhlov Russland 22.12.1975
20.03.2021 - 30.06.2021 Yuriy Baturenko Tadschikistan 29.12.1964
20.12.2019 - 19.03.2021 Aleksandr Khatskevich Belarus 19.10.1973
17.01.2019 - 11.12.2019 Igor Menshchikov Russland 26.07.1970
29.05.2018 - 02.12.2018 Robert Evdokimov Russland 27.02.1970
18.10.2017 - 21.05.2018 Sergey Pavlov Russland 16.09.1955
07.06.2017 - 17.10.2017 Valeriy Esipov Russland 04.10.1971
11.06.2014 - 09.04.2015 Oleg Veretennikov Russland 05.01.1970
01.12.2010 - 30.06.2013 Valeriy Burlachenko Russland 05.07.1970
01.01.2006 - 31.12.2006 Valeriy Burlachenko Russland 05.07.1970
01.01.1993 - 31.12.1994 Vladimir Salkov Ukraine 01.04.1937