Schiedsrichter Land S U N
Matvey Novikov 3 1 0 2 0 0 0 0
Anton Antoshko 2 1 0 1 0 0 0 0
Vladimir Artamonov 1 1 0 0 0 0 0 0
Stanislav Brashchin 1 0 0 1 0 0 0 0
Nikita Chetkin 1 0 1 0 0 0 0 0
Vage Chichilyan 1 1 0 0 0 0 0 0
Yuriy Dedov 1 1 0 0 0 0 0 0
Roman Dmitriev 1 1 0 0 0 0 0 0
Vadim Feklistov 1 1 0 0 0 0 0 0
Vladislav Filatov 1 1 0 0 0 0 0 0
Danil Kashirin 1 1 0 0 0 0 0 0
Artem Klyuev 1 0 0 1 0 0 0 0
Semen Medvedev 1 1 0 0 0 0 0 0
Danil Naboka 1 1 0 0 0 0 0 0
Efim Rubtsov 1 0 0 1 0 0 0 0
Vladimir Sivkov 1 0 1 0 0 1 0 0
Danil Sobolev 1 0 0 1 0 0 0 0
Vladislav Tselovalnikov 1 1 0 0 0 0 0 0
Mikhail Yakovlev 1 1 0 0 0 0 0 0
Makar Yanchuk 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Maksim Zobov 1 0 0 1 0 0 0 0