Schiedsrichter Land S U N
Yaroslav Kozyk 12 7 2 3 1 4 0 0
Vitaliy Romanov 11 1 4 6 2 3 0 0
Igor Paskhal 11 3 4 4 1 3 0 0
Dmytro Kryvushkin 10 5 1 4 3 0 0 0
Dmitry Kutakov 10 3 4 3 1 2 0 0
Evgen Aranovskiy 10 2 2 6 0 2 0 0
Oleksandr Derdo 10 3 1 6 0 2 0 0
Maksim Kozyryatskiy 9 2 4 3 0 1 0 0
Yuri Hrysio 8 3 3 2 2 0 0 0
Vladimir Novokhatniy 8 5 3 0 2 0 0 0
Anatoliy Abdula 7 4 1 2 1 0 0 0
Sergey Boyko 7 2 3 2 0 2 0 0
Kateryna Monzul 7 3 1 3 0 2 0 0
Yuriy Mozharovsky 6 0 5 1 1 0 0 0
Mikola Balakin 6 5 0 1 0 1 0 0
Denys Shurman 6 1 1 4 0 3 0 0
Viktor Kopiyevskyy 5 3 0 2 1 1 0 0
Yuriy Moseychuk 5 2 2 1 0 2 0 0
Oleksandr Shandor 4 1 2 1 1 1 0 0
Konstantin Trukhanov 4 0 3 1 1 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Oleksiy Derevinskiy 4 1 3 0 0 0 0 0
Yury Ivanov 4 0 3 1 0 1 1 0
Oleksandr Ivanov 4 0 1 3 0 0 0 0
Andriy Kovalenko 4 1 1 2 0 0 0 0
Mykola Kryvonosov 4 1 1 2 0 0 0 0
Dmytro Panchyshyn 3 1 0 2 1 1 0 0
Sergiy Berezka 3 0 1 2 0 0 0 0
Roman Blavatskiy 3 2 0 1 0 0 0 0
Ivan Bondar 3 0 1 2 0 0 0 0
Dmytro Bondarenko 3 1 2 0 0 0 0 0
Sergey Lysenchuk 3 0 0 3 0 2 0 0
Yuriy Vaks 3 2 0 1 0 1 0 0
Oleksandr Afanasiev 2 1 0 1 1 0 0 0
Vitaly Godulyan 2 1 0 1 0 0 0 0
Oleksandr Golovkov 2 1 0 1 0 2 0 0
Mykhailo Rayda 2 1 1 0 0 0 0 0
Gennady Serputko 2 1 1 0 0 0 0 0
Anasthasios Sidiropoulos 2 0 1 1 0 1 0 0
Anatoliy Zhabchenko 2 0 0 2 0 1 0 0
Aleksandr Abdula 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Alexandros Aretopoulos 1 0 0 1 0 0 0 0
John Beaton 1 0 0 1 0 0 0 0
Alain Bieri 1 0 0 1 0 0 0 0
Tamás Bognár 1 0 1 0 0 0 0 0
Sergey Dankovskiy 1 0 0 1 0 0 0 0
Ioannis Delfakis 1 0 0 1 0 0 0 0
Oleg Derevinskiy 1 0 0 1 0 0 0 0
Oliver Drachta 1 1 0 0 0 0 0 0
Nazarii Dyord 1 0 1 0 0 0 0 0
Svein Edvartsen 1 1 0 0 0 0 0 0
Athanasios Giachos 1 0 0 1 0 1 0 0
Markus Hameter 1 1 0 0 0 0 0 0
Þóroddur Hjaltalín 1 1 0 0 0 0 0 0
Igor Ishchenko 1 0 0 1 0 0 0 0
Dimitrios Karantonis 1 0 0 1 0 1 0 0
Andriy Kuzmin 1 0 0 1 0 0 0 0
Stavros Mantalos 1 0 1 0 0 0 0 0
Dimitar Meckarovski 1 0 1 0 0 0 0 0
Igor Pokidko 1 1 0 0 0 0 0 0
Denys Reznikov 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Mikhailo Rodionenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Anastasiya Romanyuk 1 0 1 0 0 0 0 0
Spyros Selimos 1 1 0 0 0 1 0 0
Viktor Shvetsov 1 1 0 0 0 0 0 0
Rui Silva 1 1 0 0 0 0 0 0
Athanasios Tzilos 1 0 1 0 0 0 0 0
Aristidis Vatsios 1 0 1 0 0 0 0 0
Mihail Voskakis 1 0 0 1 0 0 0 0
Miroslav Zelinka 1 0 0 1 0 0 0 0