Schiedsrichter Land S U N
Ilya Bugrov 2 1 1 0 0 0 0 0
Dmitriy Kraynov 2 0 0 2 0 0 0 0
Ilya Ivanov 1 0 0 1 0 0 0 0
Danil Kashirin 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksandr Mayun 1 0 1 0 0 0 0 0
Vera Opeykina 1 1 0 0 0 0 0 0
Mikhail Plisko 1 1 0 0 0 0 0 0
Dmitriy Prokopov 1 0 0 1 0 0 0 0
Efim Rubtsov 1 0 1 0 0 0 0 0
Ivan Saraev 1 0 0 1 0 0 0 0
Maksim Skorochkin 1 1 0 0 0 0 0 0
Mikhail Taran 1 0 0 1 0 0 0 0
Mikhail Vorobyev 1 0 1 0 0 0 0 0
Andrey Zubov 1 0 0 1 0 0 0 0