Schiedsrichter Land S U N
Haixin Li 9 3 3 3 0 5 0 0
Ming Fu 8 4 1 3 0 1 0 0
Kun Ai 7 4 2 1 0 3 0 0
Zhe Wang 7 1 1 5 0 2 0 0
Di Wang 7 5 0 2 0 1 0 0
Lei Zhang 7 3 3 1 0 1 0 0
Jin Wang 6 2 2 2 0 0 0 0
Jun Lin 5 4 1 0 0 2 0 0
Ning Ma 5 3 1 1 0 1 0 0
Yinhao Shen 5 3 2 0 0 1 0 0
Zhizhi Zhao 4 1 1 2 0 0 0 0
Mark Clattenburg 3 2 0 1 0 0 0 0
Chunhan Gu 3 2 0 1 0 0 0 0
Baolong Guo 3 2 0 1 0 1 0 0
Xiaohu Hei 3 2 0 1 0 2 0 0
Li Ma 2 0 0 2 1 1 0 0
Khamis Al Marri 2 0 1 1 0 0 0 0
Kun Dong 2 0 1 1 0 1 0 0
Alireza Faghani 2 1 0 1 0 0 0 0
Xing Guan 2 1 1 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Hyung-jin Ko 2 0 1 1 0 0 0 1
Milorad Mažić 2 2 0 0 0 0 0 0
Zhenlu Shi 2 2 0 0 0 0 0 0
Nawaf Shukralla 2 0 1 1 0 0 0 0
Abdulrahman Al Jassim 1 1 0 0 0 0 0 0
Ammar Al Jenaibi 1 1 0 0 0 1 0 0
Mohammed Al Shammari 1 0 0 1 0 0 0 0
Chris Beath 1 0 0 1 0 0 0 0
Muahmmad Taqi Bin Jahari 1 0 0 1 0 1 0 0
Gang Chen 1 0 0 1 0 0 0 0
Salman Ahmed Falahi 1 0 0 1 0 0 0 0
Qi Fan 1 1 0 0 0 0 0 0
Letchman Gopala 1 1 0 0 0 0 0 0
Yejun Huang 1 0 0 1 0 0 0 0
Dae-young Kim 1 0 0 1 0 1 0 0
Hee-gon Kim 1 1 0 0 0 1 0 0
Valentin Kovalenko 1 1 0 0 0 0 0 0
Haitao Luo 1 0 0 1 0 0 0 0
Mohammed Abdulla Mohammed 1 1 0 0 0 0 0 0
Pavel Orel 1 0 1 0 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Hettikamkanamge Perera 1 1 0 0 0 0 0 0
Shunqi Tang 1 1 0 0 0 0 0 0
Fuxin Xu 1 0 0 1 0 0 0 0
Mohamad Yaacob 1 0 0 1 0 0 0 0