Schiedsrichter Land S U N
Vitaliy Romanov 12 1 3 8 1 3 1 0
Kateryna Monzul 10 4 3 3 3 2 0 0
Igor Paskhal 10 4 3 3 1 2 1 0
Mikola Balakin 9 4 0 5 0 1 0 0
Maksim Kozyryatskiy 8 1 1 6 0 1 0 0
Andriy Kovalenko 7 3 0 4 2 3 0 0
Yaroslav Kozyk 7 2 2 3 1 2 0 0
Evgen Aranovskiy 6 2 0 4 1 0 0 0
Yury Ivanov 6 2 2 2 0 2 0 0
Konstantin Trukhanov 6 4 1 1 0 0 0 0
Roman Blavatskiy 5 4 1 0 4 0 0 0
Dmytro Bondarenko 5 2 3 0 2 2 0 0
Anatoliy Abdula 5 1 2 2 1 0 0 0
Dmytro Kryvushkin 5 2 1 2 0 1 0 0
Vladimir Novokhatniy 5 2 3 0 0 0 0 0
Sergey Boyko 4 0 2 2 2 0 0 0
Oleksandr Derdo 4 2 1 1 2 0 0 0
Alexander Omelchenko 4 3 0 1 2 2 0 0
Ivan Bondar 4 1 0 3 1 0 0 0
Dmitry Kutakov 4 2 0 2 1 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Denys Shurman 4 1 1 2 1 2 0 0
Yuriy Mozharovsky 4 2 1 1 0 1 0 0
Dmytro Panchyshyn 4 0 2 2 0 0 0 0
Viktor Kopiyevskyy 3 1 1 1 0 0 0 0
Oleksandr Shandor 2 1 1 0 2 0 0 0
Oleksandr Afanasiev 2 1 0 1 0 0 0 0
Oleksiy Derevinskiy 2 1 1 0 0 1 0 0
Nazarii Dyord 2 0 2 0 0 0 0 0
Mykhailo Rayda 2 1 1 0 0 0 0 0
João Pinheiro 1 0 1 0 1 0 0 0
Sándor Andó-Szabó 1 0 1 0 0 1 0 0
Tamás Bognár 1 0 0 1 0 0 0 0
Georgi Davidov 1 1 0 0 0 0 0 0
József Erdös 1 0 0 1 0 0 0 0
Adrien Jaccottet 1 0 0 1 0 0 0 0
Matej Jug 1 0 0 1 0 0 0 0
Mykola Kryvonosov 1 1 0 0 0 1 0 0
Dmytro Kubryak 1 1 0 0 0 0 0 0
Nicolas Laforge 1 0 1 0 0 0 0 0
Harald Lechner 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Jens Maae 1 0 1 0 0 0 0 0
Andreas Pappas 1 0 0 1 0 1 0 0
Radu Petrescu 1 0 0 1 0 0 0 0
Manuel Schüttengruber 1 0 0 1 0 1 0 0
Ognjen Valjić 1 1 0 0 0 0 0 0
Tobias Welz 1 0 0 1 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 0 1 0 0 0 0 0
Peter Zierkelbach 1 0 1 0 0 0 0 0