Schiedsrichter Land S U N
Maksim Tupikov 4 2 1 1 0 1 0 0
Sergey Kolesnik 2 2 0 0 1 0 0 0
Nikita Chetkin 2 1 0 1 0 1 0 0
Semen Medvedev 2 2 0 0 0 0 0 0
Matvey Novikov 2 1 0 1 0 0 0 0
Irakliy Perederiy 2 2 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Perepelkov 2 2 0 0 0 0 0 0
Vladimir Sivkov 2 2 0 0 0 0 0 0
Danil Sobolev 2 2 0 0 0 0 0 0
Danil Tkachenko 2 1 0 1 0 0 0 0
Artur Tugashev 2 2 0 0 0 1 0 0
Yulia Veselova 1 1 0 0 2 0 0 0
Viktor Danilkin 1 0 1 0 1 0 0 0
Dmitriy Kraynov 1 0 1 0 1 0 0 0
Nikita Morozov 1 1 0 0 1 0 0 0
Pavel Balakhnichev 1 1 0 0 0 0 0 0
Maksim Bogdanavichus 1 0 1 0 0 0 0 0
Stanislav Brashchin 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Churakov 1 1 0 0 0 1 0 0
Yuriy Dedov 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Roman Dmitriev 1 1 0 0 0 1 0 0
Dmitriy Golov 1 1 0 0 0 0 0 0
Artem Klyuev 1 0 1 0 0 0 0 0
Egor Kurakin 1 0 1 0 0 0 0 0
Sarkhan Mekhmanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Nikita Mukhin 1 1 0 0 0 1 0 0
Danil Naboka 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Novikov 1 0 1 0 0 0 0 0
Nikita Novikov 1 1 0 0 0 1 0 0
Evgeniy Pavin 1 0 0 1 0 0 0 0
Anton Sidorin 1 1 0 0 0 0 0 0
Maksim Skorochkin 1 1 0 0 0 0 0 0
Maksim Sukhanov 1 1 0 0 0 0 0 0
Lyubov Tarbeeva 1 1 0 0 0 0 0 0
Matvey Zaika 1 1 0 0 0 0 0 0
Maksim Zobov 1 1 0 0 0 0 0 0