Schiedsrichter Land S U N
Koichiro Fukushima 9 3 1 5 0 0 0 0
Hayato Shimizu 8 4 2 2 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 7 1 2 4 0 0 0 0
Ryo Tanimoto 7 3 2 2 0 1 0 0
Akihiko Ikeuchi 6 3 1 2 1 0 0 0
Yoshiro Imamura 6 3 0 3 0 1 0 0
Koei Koya 6 1 0 5 0 1 0 0
Takafumi Mikuriya 6 2 3 1 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 6 2 1 3 0 1 0 0
Masuya Ueda 6 1 3 2 0 1 0 1
Shu Kawamata 5 4 0 1 0 1 0 0
Takuto Okabe 5 2 1 2 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 4 1 1 2 0 1 0 0
Yudai Yamamoto 4 2 1 1 0 0 0 0
Yusuke Araki 3 0 1 2 0 1 0 0
Koei Hut 3 2 0 1 0 0 0 0
Jumpei Iida 3 2 1 0 0 0 0 0
Hajime Matsuo 3 1 0 2 0 0 0 0
Toshihiro Nakai 3 3 0 0 0 0 0 0
Keigo Sendachi 3 2 0 1 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Naoto Uehara 3 2 1 0 0 1 0 0
Yoshimi Yamashita 3 0 1 2 0 0 0 0
Toru Kakinuma 2 2 0 0 0 0 0 0
Atsushi Kamimura 2 0 1 1 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 2 0 2 0 0 0 0 0
Dai Matsumoto 2 1 1 0 0 0 0 0
Takao Nishiyama 2 1 1 0 0 0 0 0
Hirokazu Otsubo 2 1 0 1 0 0 0 0
Koji Takasaki 2 0 1 1 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 2 1 1 0 0 0 0 0
Reo Tanaka 2 1 0 1 0 0 0 0
Ryosuke Yamaoka 2 0 1 1 0 0 0 0
Yu Fujita 1 0 1 0 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 1 0 0 1 0 0 0 0
Yosuke Kubota 1 1 0 0 0 0 0 0
Nobutsugu Murakami 1 0 1 0 0 0 0 0
Yuki Noda 1 0 1 0 0 0 0 0
Ryuji Sato 1 0 1 0 0 0 0 0
Lewis Smith 1 1 0 0 0 0 0 0
Tetsuro Yoshida 1 1 0 0 0 0 0 0