Schiedsrichter Land S U N
Saúl Ais Reig 1 0 0 1 0 0 0 0
Aleksey Amelin 1 0 0 1 0 0 0 0
Evgeniy Butan 1 1 0 0 0 0 0 0
Vage Chichilyan 1 0 1 0 0 1 0 0
Isidro Díaz de Mera 1 0 0 1 0 0 0 0
Maksim Eresko 1 0 0 1 0 0 0 0
Filipp Filimonov 1 1 0 0 0 0 0 0
Evgeniy Karasev 1 0 1 0 0 0 0 0
Artem Lyubimov 1 0 0 1 0 0 0 0
Yuriy Matveev 1 0 0 1 0 0 0 0
Alejandro Muñiz Ruiz 1 1 0 0 0 0 0 0
Miguel Ortiz Arias 1 1 0 0 0 0 0 0
Maksim Pchelintsev 1 1 0 0 0 0 0 0
Dmitriy Prokopov 1 0 1 0 0 0 0 0
Ivan Sidenkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Oleg Sokolov 1 0 0 1 0 0 0 0
Dmitriy Streltsov 1 0 0 1 0 0 0 0
Daniel Trujillo Suárez 1 1 0 0 0 0 0 0
Anatoliy Zhabchenko 1 0 0 1 0 0 0 0