Schiedsrichter Land S U N
Masaaki Iemoto 20 8 3 9 1 0 0 0
Jumpei Iida 17 5 6 6 0 2 0 0
Hajime Matsuo 15 4 1 10 1 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 15 7 2 6 0 0 0 0
Ryuji Sato 14 4 3 7 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 13 5 0 8 0 2 0 0
Nobutsugu Murakami 13 5 3 5 0 0 1 0
Minoru Tōjō 12 5 2 5 1 0 0 0
Takuto Okabe 12 3 3 6 0 1 0 0
Futoshi Nakamura 10 2 2 6 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 10 4 2 4 0 1 0 0
Yoshiro Imamura 9 2 1 6 0 3 0 0
Yusuke Araki 8 3 2 3 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 8 3 2 3 0 0 0 0
Toru Kakinuma 7 3 3 1 1 1 0 0
Masuya Ueda 7 4 2 1 1 0 0 0
Yudai Yamamoto 7 3 0 4 1 0 0 1
Koichiro Fukushima 7 3 0 4 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 6 0 3 3 0 0 0 0
Itaru Hirose 5 5 0 0 1 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Kazuyoshi Enomoto 5 4 1 0 0 1 0 0
Kenji Ogiya 5 3 1 1 0 0 0 0
Keigo Sendachi 5 2 1 2 0 1 0 0
Toshmitsu Yoshida 4 0 3 1 0 1 0 0
Shu Kawamata 3 0 1 2 0 0 0 0
Koei Koya 3 2 0 1 0 0 0 0
Yosuke Kubota 3 1 1 1 0 0 0 0
Dai Matsumoto 3 3 0 0 0 0 0 0
Hayato Shimizu 3 0 1 2 0 0 0 0
Reo Tanaka 3 1 1 1 0 0 0 0
Ryo Tanimoto 3 1 1 1 0 0 0 0
Tetsuro Yoshida 3 0 1 2 0 0 0 0
Hirokazu Otsubo 2 0 0 2 1 0 0 0
Ryosuke Yamaoka 2 1 0 1 1 1 0 0
Atsushi Kamimura 2 1 1 0 0 1 0 0
Hiroki Kasahara 2 0 0 2 0 1 0 0
Takafumi Mikuriya 2 0 1 1 0 0 0 0
Shinji Murakami 2 0 0 2 0 0 0 0
Tomokazu Sato 2 1 1 0 0 0 0 0
Shuhei Shimizu 2 0 0 2 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Yūzō Sutani 2 0 2 0 0 1 0 0
Masaki Tsuruoka 2 0 2 0 0 0 0 0
Yoshimi Yamashita 2 0 1 1 0 1 0 0
Antonio Arias 1 0 1 0 0 1 0 0
Kevin Friend 1 0 0 1 0 1 0 0
Koei Hut 1 1 0 0 0 0 0 0
Szymon Marciniak 1 0 0 1 0 0 0 0
Koji Takasaki 1 0 0 1 0 0 0 0