Schiedsrichter Land S U N
Mark Clattenburg 3 1 0 2 0 0 0 0
Haixin Li 3 0 1 2 0 0 0 0
Chunhan Gu 2 1 1 0 0 0 0 0
Li Ma 2 2 0 0 0 0 0 0
Milorad Mažić 2 1 0 1 0 0 0 0
Zhenlu Shi 2 1 0 1 0 0 0 0
Nawaf Shukralla 2 0 0 2 0 0 0 0
Yusuke Araki 1 1 0 0 0 0 0 0
Xing Guan 1 0 0 1 0 0 0 0
Kai He 1 0 0 1 0 0 0 0
Yejun Huang 1 0 1 0 0 0 0 0
Wei Lui 1 0 1 0 0 0 0 0
Yunkun Ma 1 1 0 0 0 0 0 0
Ning Ma 1 0 0 1 0 0 0 0
Ahmet Memetjan 1 1 0 0 0 0 0 0
Xiangkun Meng 1 1 0 0 0 0 0 0
Minghui Niu 1 0 1 0 0 0 0 0
Muhammad Taqi 1 1 0 0 0 0 0 0
Jin Wang 1 1 0 0 0 0 0 0
Di Wang 1 0 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Qi Xing 1 1 0 0 0 0 0 0
Lifu Yan 1 1 0 0 0 0 0 0
Lei Zhang 1 0 1 0 0 0 0 0
Xiaochen Zhang 1 1 0 0 0 0 0 0
Wei Zhen 1 0 0 1 0 0 0 0