Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Oleg Aleynik 1784' 23 20 3 4 - 5 - -
Giorgi Arabidze 40' 4 - 4 - - - - -
Aleksandr Balakhonov - - - - - - - - -
Azat Bayryev 1047' 16 12 4 2 - 3 1 -
Josip Čondrić 1980' 22 22 - - - 2 - -
Zuriko Davitashvili 1550' 20 19 1 10 - 5 - -
Kirill Dontsov - 1 - 1 - - - - -
Aleksandr Dovbnya 540' 6 6 - - - - - -
Flamarion 1528' 20 18 2 9 4 3 - -
Cèdric Gogoua 1927' 22 22 - 1 - 8 1 -
Nikolai Kipiani 852' 14 10 4 8 1 2 - -
Kirill Kolesnichenko 77' 2 1 1 1 - 1 - -
Oleg Kozhemyakin 1443' 19 16 3 1 - 5 - -
Daniil Kuznetsov - - - - - - - - -
Solomon Kverkvelia 1625' 19 18 1 - - 5 - -
Ivan Maevski 365' 5 4 1 - - 1 - -
Sergey Makarov 2240' 26 26 - 6 - 9 - -
Armen Manucharyan 305' 7 4 3 2 - - 1 -
Patricio Matricardi 175' 2 2 - 1 - 1 - -
Vladimir Medved 38' 3 - 3 - - - - -
Beka Mikeltadze 284' 12 1 11 1 - 3 - -
Kamil Mullin 1529' 25 16 9 8 3 1 - -
Oleg Nikolaev 113' 4 1 3 1 - 1 - -
Igor Obukhov - - - - - - - - -
Evgeniy Pesegov 1315' 24 15 9 9 - 3 - -
Anton Piskunov 347' 4 4 - 1 - 1 - -
Andrés Ponce 998' 14 11 3 4 2 2 1 -
Nikita Repin - - - - - - - - -
Aleksandr Saplinov 5' 1 - 1 - - - - -
Sergey Serchenkov 488' 16 4 12 3 1 1 - -
Viktor Shcherbin - - - - - - - - -
Aleksey Shchetkin 367' 5 5 - 4 2 1 - -
Dmitriy Shomko 333' 4 4 - 1 - - - -
Danil Stepanov 1917' 22 21 1 - 1 9 - -
Mukhammad Sultonov 253' 5 3 2 2 - 1 - -
Dmitriy Vershkov 22' 1 - 1 - - - - -
Ilya Zhigulev 2059' 26 23 3 7 - 8 - -
Dimitri Sesyavin - - - - - - - - -