Hassania US Agadir Saison 2023/2024 30 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2022/2023 31 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2021/2022 35 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2020/2021 36 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2019/2020 18 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2018/2019 30 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2017/2018 30 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2016/2017 30 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2015/2016 30 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2014/2015 30 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2013/2014 30 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2012/2013 30 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2011/2012 30 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2010/2011 30 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2009/2010 30 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2008/2009 30 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2007/2008 30 Spiele
Hassania US Agadir Saison 2006/2007 30 Spiele