Kader
Abwehr
Sayed Mahdi Bahrain 14.04.1994
Mittelfeld
Mohamed Abdulwahab Bahrain 13.11.1989
Jassim Al Shaikh Bahrain 01.02.1996
Hazza Ali Bahrain 09.06.1995
Mohammad Anez Syrien 14.05.1995
8 Mohamed Marhoon Bahrain 12.02.1998
Sturm
Kamil Al Aswad Bahrain 08.04.1994
Hashim Sayed Isa Bahrain 03.04.1998
Sayed Redha Isa Bahrain 07.08.1994