Kader
Torhüter
Abdulkarim Fardan Bahrain 25.04.1992
Abwehr
19 Hussain Al Eker Bahrain 30.09.2001
Sayed Baqer Bahrain 14.04.1994
Mohammed Abdul Qayoom Bahrain 04.06.2001
Mittelfeld
Jassim Al Shaikh Bahrain 01.02.1996
Hazza Ali Bahrain 09.06.1995
5 Mohammad Anez Syrien 14.05.1995
Sturm
Kamil Al Aswad Bahrain 08.04.1994
Ali Hasan Isa Bahrain 21.05.1999