Zeitraum Trainer Land geb.
01.02.2022 - 31.01.2024 Shuhei Yomoda Japan 14.03.1973
08.04.2021 - 31.01.2022 Tomonobu Hayakawa Japan 11.07.1977
14.05.2019 - 31.12.2021 Takahiro Shimotaira Japan 18.12.1971
24.10.2017 - 13.05.2019 Edson Tavares Brasilien 19.06.1956
14.09.2015 - 31.12.2015 Hitoshi Nakata Japan 17.01.1962
01.01.2009 - 31.12.2009 Yasuhiro Higuchi Japan 01.07.1966
28.08.2007 - 31.12.2007 Júlio César Leal Brasilien 13.04.1951
05.03.2006 - 27.08.2007 Takuya Takagi Japan 12.11.1967
01.01.2005 - 04.03.2006 Yusuke Adachi Japan 05.12.1961
01.02.2003 - 31.12.2004 Pierre Littbarski Deutschland 16.04.1960
01.01.1999 - 31.12.2000 Pierre Littbarski Deutschland 16.04.1960