Jahr Sieger Land
2023 Honda FC Honda FC Japan Japan
2022 Nara Club Nara Club Japan Japan
2021 Iwaki FC Iwaki FC Japan Japan
2020 Verspah Oita Verspah Oita Japan Japan
2019 Honda FC Honda FC Japan Japan
2018 Honda FC Honda FC Japan Japan
2017 Honda FC Honda FC Japan Japan
2016 Honda FC Honda FC Japan Japan
2015 Sony Sendai Sony Sendai Japan Japan
2014 Honda FC Honda FC Japan Japan