Schiedsrichter Land S U N
Yusuke Araki 6 2 2 2 0 0 0 0
Jumpei Iida 6 1 1 4 0 1 0 0
Akihiko Ikeuchi 6 1 0 5 0 1 0 0
Yuichi Nishimura 6 2 0 4 0 0 0 0
Shu Kawamata 5 3 0 2 1 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 5 3 0 2 1 0 0 0
Yudai Yamamoto 5 2 0 3 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 4 1 1 2 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 4 1 1 2 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 4 0 3 1 0 0 0 0
Hajime Matsuo 4 2 1 1 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 4 0 1 3 0 1 0 0
Takuto Okabe 4 0 4 0 0 0 0 0
Ryuji Sato 4 1 0 3 0 0 0 0
Hayato Shimizu 4 2 2 0 0 0 0 0
Masuya Ueda 4 1 1 2 0 0 0 0
Hirokazu Otsubo 3 2 1 0 1 0 0 0
Koichiro Fukushima 3 0 1 2 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 3 1 2 0 0 0 0 0
Yosuke Kubota 3 2 0 1 0 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Takafumi Mikuriya 3 0 1 2 0 1 0 0
Keigo Sendachi 3 2 1 0 0 0 0 0
Ryo Tanimoto 3 1 0 2 0 0 0 0
Toru Kakinuma 2 1 1 0 1 0 0 0
Kazuyoshi Enomoto 2 2 0 0 0 0 0 0
Masaaki Iemoto 2 1 0 1 0 0 0 0
Atsushi Kamimura 2 1 0 1 0 0 0 0
Koei Koya 2 1 0 1 0 0 0 0
Masaki Tsuruoka 2 0 1 1 0 0 0 0
Tetsuro Yoshida 2 2 0 0 0 0 0 0
Dai Matsumoto 1 0 0 1 0 0 0 0
Shinji Murakami 1 0 0 1 0 0 0 0
Koki Nagamine 1 1 0 0 0 0 0 1
Shuhei Shimizu 1 1 0 0 0 0 0 0
Koji Takasaki 1 0 1 0 0 0 0 0
Reo Tanaka 1 0 1 0 0 0 0 0
Naoto Uehara 1 1 0 0 0 1 0 0
Ryosuke Yamaoka 1 0 0 1 0 0 0 0
Yoshimi Yamashita 1 1 0 0 0 0 0 0