Schiedsrichter Land S U N
Atsushi Kamimura 5 1 2 2 0 0 0 0
Shu Kawamata 5 3 1 1 0 0 0 0
Shuhei Shimizu 5 3 0 2 0 0 0 0
Yosuke Kubota 4 3 0 1 1 1 0 0
Keigo Sendachi 4 1 1 2 0 1 0 0
Kazuyoshi Enomoto 3 2 1 0 1 0 0 0
Toru Kakinuma 3 1 1 1 0 1 0 0
Keisuke Nobori 3 1 1 1 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 3 0 2 1 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 2 1 1 0 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 2 0 0 2 0 0 0 0
Dai Matsumoto 2 0 0 2 0 0 0 0
Takafumi Mikuriya 2 1 0 1 0 0 0 0
Hirokazu Otsubo 2 1 1 0 0 0 0 0
Tomokazu Sato 2 1 0 1 0 0 0 0
Hayato Shimizu 2 0 2 0 0 0 0 0
Yūzō Sutani 2 0 2 0 0 0 0 0
Koji Takasaki 2 1 0 1 0 0 0 0
Reo Tanaka 2 1 0 1 0 0 0 0
Yusuke Araki 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Akihiko Ikeuchi 1 0 1 0 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 1 0 0 1 0 0 0 0
Shingo Kuniyoshi 1 1 0 0 0 0 0 0
Hajime Matsuo 1 1 0 0 0 0 0 0
Koki Nagamine 1 1 0 0 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 1 1 0 0 0 1 0 0
Yuichi Nishimura 1 1 0 0 0 1 0 0
Ryo Tanimoto 1 0 1 0 0 0 0 0
Masuya Ueda 1 0 0 1 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 1 0 0 1 0 0 0 0
Tetsuro Yoshida 1 1 0 0 0 0 0 0