Schiedsrichter Land S U N
Yudai Yamamoto 12 2 2 8 2 3 0 0
Jumpei Iida 11 8 2 1 5 1 0 0
Hajime Matsuo 11 3 3 5 1 3 0 0
Yuichi Nishimura 11 4 2 5 1 0 0 0
Takuto Okabe 10 4 2 4 6 0 0 0
Ryuji Sato 10 5 0 5 2 1 0 1
Hiroyoshi Takayama 10 3 0 7 2 0 0 0
Yoshiro Imamura 8 5 3 0 3 2 0 0
Masaaki Iemoto 8 3 1 4 2 0 0 1
Nobutsugu Murakami 7 3 1 3 2 2 0 0
Masuya Ueda 7 3 4 0 1 0 0 0
Minoru Tōjō 7 4 2 1 0 0 0 0
Itaru Hirose 6 0 2 4 2 0 0 0
Futoshi Nakamura 6 2 3 1 2 1 0 0
Toru Kakinuma 6 0 2 4 1 0 0 0
Yosuke Kubota 6 4 1 1 1 2 0 0
Kazuyoshi Enomoto 6 1 1 4 0 1 1 0
Tomohiro Inoue 6 1 1 4 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 5 4 1 0 2 1 0 0
Yūsuke Araki 5 2 1 2 1 1 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Atsushi Kamimura 5 2 1 2 1 0 0 0
Reo Tanaka 5 3 1 1 1 0 0 0
Hiroyuki Kimura 4 2 1 1 1 1 0 0
Koei Koya 4 1 0 3 1 1 0 0
Dai Matsumoto 4 3 0 1 1 0 0 0
Hirokazu Otsubo 4 1 2 1 1 1 0 0
Tetsuro Yoshida 4 2 1 1 1 1 0 0
Kenji Ogiya 4 2 1 1 0 2 0 0
Masayoshi Okada 4 0 1 3 0 2 0 0
Keigo Sendachi 4 1 2 1 0 0 0 0
Toshmitsu Yoshida 4 1 1 2 0 1 0 0
Koichiro Fukushima 3 1 1 1 0 1 0 0
Toshihiro Nakai 3 2 1 0 0 1 0 0
Shuhei Shimizu 3 0 1 2 0 0 0 0
Shinji Murakami 2 1 0 1 1 0 0 0
Koki Nagamine 2 1 1 0 1 1 0 0
Koei Hut 2 1 0 1 0 0 0 0
Shu Kawamata 2 1 0 1 0 0 0 0
Kazuhiko Matsumura 2 0 1 1 0 0 0 0
Shoichiro Mikami 2 0 1 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Takafumi Mikuriya 2 1 1 0 0 0 0 0
Yuki Noda 2 1 1 0 0 0 0 0
Yūzō Sutani 2 1 0 1 0 0 0 0
Koji Takasaki 2 2 0 0 0 0 0 0
Ryosuke Yamaoka 2 2 0 0 0 0 0 0
Takao Nishiyama 1 1 0 0 1 0 0 0
Yoshimi Yamashita 1 1 0 0 1 0 0 0
Yu Fujita 1 0 0 1 0 0 0 0
Masaru Fujita 1 1 0 0 0 0 0 0
Takuya Maeda 1 0 0 1 0 0 0 0
Tom Nield 1 1 0 0 0 0 0 0
Hiromichi Oka 1 1 0 0 0 0 0 0
Tomokazu Sato 1 1 0 0 0 0 0 0
Ryo Tanimoto 1 1 0 0 0 0 0 0
Masaki Tsuruoka 1 1 0 0 0 0 0 0
Naoto Uehara 1 0 0 1 0 1 0 0
Hirofumi Yamanishi 1 1 0 0 0 0 0 0