Schiedsrichter Land S U N
Dragomir Draganov 10 5 2 3 0 0 0 0
Georgi Kabakov 8 2 1 5 0 1 0 0
Radoslav Gidzhenov 7 3 3 1 0 1 0 0
Nikola Popov 7 3 3 1 0 0 0 0
Georgi Ginchev 6 3 2 1 0 0 0 0
Valentin Zhelezov 6 4 1 1 0 0 0 0
Volen Chinkov 5 3 0 2 0 0 0 0
Georgi Davidov 5 1 3 1 0 0 0 0
Vladimir Valkov 5 4 0 1 0 0 0 0
Stanislav Todorov 4 2 1 1 0 0 0 0
Ivaylo Stoyanov 3 3 0 0 0 0 0 0
Vasimir El Khatib 2 1 0 1 0 0 0 0
Krasen Georgiev 2 2 0 0 0 0 0 0
Joonas Jaanovits 2 1 1 0 0 0 0 0
Stanimir Trenchev 2 2 0 0 0 0 0 0
Ivo Andreev 1 1 0 0 0 0 0 0
Luka Bilbija 1 0 1 0 0 0 0 0
Daniele Chiffi 1 0 1 0 0 0 0 0
Dimo Dimov 1 1 0 0 0 0 0 0
David Fuxman 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Hristiana Guteva 1 1 0 0 0 0 0 0
Kristiyan Kolev 1 1 0 0 0 0 0 0
Irakli Kvirikashvili 1 1 0 0 0 0 0 0
Adam Ladebäck 1 0 1 0 0 0 0 0
Allard Lindhout 1 0 0 1 0 0 0 0
Dumitru Muntean 1 1 0 0 0 0 0 0
Ivaylo Nenkov 1 0 1 0 0 0 0 0
Miguel Nogueira 1 0 1 0 0 0 0 0
Lionel Tschudi 1 1 0 0 0 0 0 0
Nathan Verboomen 1 0 0 1 0 0 0 0
Jasper Vergoote 1 0 1 0 0 0 0 0