Schiedsrichter Land S U N
Koichiro Fukushima 7 0 4 3 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 7 4 2 1 0 1 0 0
Futoshi Nakamura 6 1 1 4 1 0 0 0
Takuto Okabe 6 3 2 1 1 0 0 0
Masaaki Iemoto 6 2 2 2 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 6 2 1 3 0 0 0 0
Hajime Matsuo 6 0 3 3 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 6 1 3 2 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 5 3 2 0 1 1 0 0
Koei Koya 5 1 2 2 0 0 0 0
Nobutsugu Murakami 5 0 1 4 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 5 1 2 2 0 0 0 1
Masuya Ueda 5 1 0 4 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 4 0 1 3 1 1 0 0
Dai Matsumoto 4 3 1 0 1 0 0 0
Jumpei Iida 4 0 3 1 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 4 2 0 2 0 0 0 0
Atsushi Kamimura 4 0 4 0 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 4 0 1 3 0 0 0 0
Hirokazu Otsubo 3 1 1 1 1 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Kazuyoshi Enomoto 3 0 3 0 0 0 0 0
Toru Kakinuma 3 2 1 0 0 0 0 0
Shu Kawamata 3 2 0 1 0 0 0 0
Ryuji Sato 3 0 1 2 0 0 0 0
Reo Tanaka 3 1 2 0 0 0 0 0
Minoru Tōjō 3 1 0 2 0 0 0 0
Ryosuke Yamaoka 3 1 0 2 0 1 0 0
Tetsuro Yoshida 3 1 1 1 0 0 0 0
Yusuke Araki 2 0 0 2 0 0 0 0
Itaru Hirose 2 1 0 1 0 0 0 0
Takafumi Mikuriya 2 1 0 1 0 0 0 0
Yuki Noda 2 2 0 0 0 0 0 0
Keigo Sendachi 2 2 0 0 0 0 0 0
Hayato Shimizu 2 0 2 0 0 0 0 0
Ryo Tanimoto 2 0 1 1 0 0 0 0
Naoto Uehara 2 1 0 1 0 0 0 0
Jim Finney 1 1 0 0 0 0 0 0
Koei Hut 1 0 0 1 0 0 0 0
Enomoto Ichigo 1 0 0 1 0 1 0 0
Shuhei Ishimaru 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Akihito Kawasaki 1 0 0 1 0 0 0 0
Yosuke Kubota 1 1 0 0 0 0 0 0
Shinji Murakami 1 0 0 1 0 0 0 0
Yusuke Murata 1 0 1 0 0 0 0 0
Mikiya Nishimura 1 1 0 0 0 0 0 0
Hiromichi Oka 1 0 1 0 0 0 0 0
Yūzō Sutani 1 0 1 0 0 0 0 0
Koji Takasaki 1 0 0 1 0 0 0 0
Masaki Tsuruoka 1 1 0 0 0 0 0 0
Yoshimi Yamashita 1 1 0 0 0 0 0 0