Schiedsrichter Land S U N
Toru Kakinuma 8 4 3 1 4 1 0 0
Hayato Shimizu 8 2 3 3 2 0 0 0
Shu Kawamata 8 3 1 4 1 0 0 0
Hirokazu Otsubo 8 3 4 1 0 0 0 0
Kazuyoshi Enomoto 7 3 2 2 0 2 0 0
Akihiko Ikeuchi 6 2 1 3 2 0 0 0
Jumpei Iida 6 2 0 4 1 0 0 0
Futoshi Nakamura 5 0 2 3 1 0 0 0
Yuki Noda 5 1 3 1 1 0 0 0
Takao Nishiyama 5 2 0 3 0 1 0 0
Takuto Okabe 5 1 3 1 0 0 0 0
Hiroyoshi Takayama 5 2 0 3 0 0 0 0
Yosuke Kubota 4 4 0 0 1 0 0 0
Dai Matsumoto 4 1 0 3 1 1 0 0
Hiromichi Oka 4 1 1 2 1 1 0 0
Ryo Tanimoto 4 2 0 2 1 0 0 0
Tomohiro Inoue 4 1 3 0 0 0 0 0
Atsushi Kamimura 4 1 2 1 0 0 0 0
Koei Koya 4 0 2 2 0 0 0 0
Keigo Sendachi 4 2 1 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Reo Tanaka 4 2 1 1 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 4 0 1 3 0 0 0 0
Ryosuke Yamaoka 4 1 3 0 0 0 0 0
Naoto Uehara 3 3 0 0 1 1 0 0
Yoshimi Yamashita 3 2 0 1 1 1 0 0
Tetsuro Yoshida 3 3 0 0 1 0 0 0
Koichiro Fukushima 3 1 1 1 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 3 0 2 1 0 1 0 0
Masaki Tsuruoka 3 0 1 2 0 1 0 0
Masuya Ueda 3 0 1 2 0 0 0 0
Yusuke Araki 2 1 0 1 2 0 0 0
Yoshiro Imamura 2 0 0 2 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 2 1 1 0 0 0 0 0
Shoichiro Mikami 2 2 0 0 0 0 0 0
Takafumi Mikuriya 2 0 1 1 0 0 0 0
Yuichi Nishimura 2 2 0 0 0 0 0 0
Ryuji Sato 2 0 0 2 0 0 0 0
Koki Nagamine 1 1 0 0 1 0 0 0
Yu Fujita 1 1 0 0 0 0 0 0
Masaaki Iemoto 1 0 0 1 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Hajime Matsuo 1 0 0 1 0 0 0 0
Atsushi Uemura 1 0 0 1 0 1 0 0