Schiedsrichter Land S U N
Shu Kawamata 2 0 1 1 0 0 0 0
Takuto Okabe 2 1 0 1 0 0 0 0
Tomokazu Sato 2 0 1 1 0 0 0 0
Toru Kakinuma 1 0 0 1 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 1 0 0 1 0 0 0 0
Hirokazu Otsubo 1 1 0 0 0 1 0 0
Hiroyoshi Takayama 1 0 0 1 0 0 0 0
Reo Tanaka 1 0 0 1 0 0 0 0
Masaki Tsuruoka 1 1 0 0 0 1 0 0
Yudai Yamamoto 1 0 0 1 0 0 0 0
Tetsuro Yoshida 1 0 0 1 0 0 0 0