Schiedsrichter Land S U N
Reo Tanaka 13 4 3 6 2 1 0 0
Hiroyoshi Takayama 10 0 1 9 2 0 0 0
Toru Kakinuma 8 6 0 2 1 0 0 0
Jumpei Iida 8 4 1 3 0 0 0 0
Tomohiro Inoue 7 2 2 3 3 0 0 0
Hajime Matsuo 7 2 1 4 2 0 0 0
Ryuji Sato 7 3 2 2 1 0 0 0
Masaaki Iemoto 7 4 3 0 0 0 0 0
Nobutsugu Murakami 7 2 2 3 0 1 0 0
Kenji Ogiya 7 5 0 2 0 0 0 0
Kazuyoshi Enomoto 6 0 3 3 1 0 0 0
Dai Matsumoto 6 1 1 4 1 0 0 0
Hiroyuki Kimura 6 2 2 2 0 0 0 0
Futoshi Nakamura 6 1 2 3 0 0 0 0
Hirokazu Otsubo 6 1 1 4 0 0 0 0
Tomokazu Sato 5 1 0 4 3 0 0 0
Atsushi Kamimura 5 2 2 1 1 0 0 0
Minoru Tōjō 5 2 2 1 1 0 0 0
Hayato Shimizu 5 2 0 3 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 4 2 1 1 2 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Ryosuke Yamaoka 4 1 2 1 2 0 0 0
Yoshiro Imamura 4 1 2 1 1 1 0 0
Yuichi Nishimura 4 1 1 2 1 0 0 0
Yusuke Araki 4 0 2 2 0 0 0 0
Koichiro Fukushima 4 1 2 1 0 0 0 0
Shu Kawamata 4 1 2 1 0 0 0 0
Keigo Sendachi 4 1 2 1 0 0 0 0
Masuya Ueda 4 1 2 1 0 1 0 0
Toshmitsu Yoshida 4 1 1 2 0 0 0 0
Takuto Okabe 3 0 1 2 2 0 0 0
Takao Nishiyama 3 1 0 2 1 0 0 0
Shuhei Shimizu 3 2 0 1 1 0 0 0
Itaru Hirose 3 0 0 3 0 0 0 0
Akihiko Ikeuchi 3 0 1 2 0 0 0 0
Shoichiro Mikami 3 0 1 2 0 0 0 0
Ryo Tanimoto 3 0 1 2 0 0 0 0
Tetsuro Yoshida 3 0 0 3 0 0 0 0
Yosuke Kubota 2 1 1 0 2 0 0 0
Masaki Tsuruoka 2 1 1 0 1 0 0 0
Takuya Maeda 2 1 1 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Takafumi Mikuriya 2 0 2 0 0 0 0 0
Koki Nagamine 2 0 1 1 0 0 0 0
Toshihiro Nakai 2 0 1 1 0 1 0 0
Yūzō Sutani 2 1 0 1 0 0 0 0
Naoto Uehara 2 0 0 2 0 0 0 0
Yoshimi Yamashita 1 0 1 0 2 0 0 0
Bartosz Frankowski 1 0 1 0 0 0 0 0
Masaru Fujita 1 0 1 0 0 0 0 0
Yu Fujita 1 1 0 0 0 0 0 0
Koei Hut 1 0 1 0 0 0 0 0
Koei Koya 1 0 1 0 0 0 0 0
Yuki Noda 1 0 0 1 0 0 0 0
Koji Takasaki 1 1 0 0 0 0 0 0