Schiedsrichter Land S U N
Keigo Sendachi 12 6 5 1 2 1 0 0
Hirokazu Otsubo 9 2 3 4 3 0 0 0
Shu Kawamata 9 2 3 4 1 2 0 0
Dai Matsumoto 8 6 1 1 2 0 0 0
Toru Kakinuma 8 3 2 3 1 0 0 0
Tetsuro Yoshida 7 2 2 3 3 0 0 0
Yosuke Kubota 7 4 1 2 2 0 0 0
Kazuyoshi Enomoto 7 2 3 2 0 0 0 0
Reo Tanaka 7 4 1 2 0 1 0 0
Atsushi Kamimura 6 2 3 1 0 1 0 0
Hiroyoshi Takayama 6 2 3 1 0 1 0 0
Yuichi Nishimura 5 1 3 1 1 0 0 0
Ryosuke Yamaoka 5 0 1 4 0 0 0 0
Takafumi Mikuriya 4 2 1 1 1 0 0 0
Hiromichi Oka 4 1 3 0 1 0 0 0
Takuto Okabe 4 2 0 2 1 0 0 0
Hayato Shimizu 4 2 1 1 1 0 0 0
Yuki Noda 4 0 3 1 0 0 0 0
Masaki Tsuruoka 4 1 3 0 0 0 0 0
Yoshiro Imamura 3 0 2 1 1 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Shoichiro Mikami 2 1 0 1 1 0 0 0
Tomohiro Inoue 2 1 0 1 0 0 0 0
Hiroki Kasahara 2 0 0 2 0 0 0 0
Hiroyuki Kimura 2 1 0 1 0 0 0 0
Koei Koya 2 2 0 0 0 0 0 0
Koki Nagamine 2 1 1 0 0 1 0 0
Futoshi Nakamura 2 0 2 0 0 2 0 0
Tomokazu Sato 2 1 1 0 0 0 0 0
Yūzō Sutani 2 0 2 0 0 0 0 0
Koji Takasaki 2 1 0 1 0 0 0 0
Masuya Ueda 2 0 0 2 0 0 0 0
Atsushi Uemura 2 0 2 0 0 0 0 0
Yudai Yamamoto 2 2 0 0 0 0 0 0
Tom Nield 1 0 0 1 1 0 0 0
Yusuke Araki 1 0 0 1 0 0 0 0
Jumpei Iida 1 0 0 1 0 0 0 0
Hajime Matsuo 1 0 0 1 0 0 0 0
Toshihiro Nakai 1 0 1 0 0 0 0 0
Takao Nishiyama 1 0 0 1 0 0 0 0
Ryuji Sato 1 1 0 0 0 0 0 0
Schiedsrichter Land S U N
Naoto Uehara 1 1 0 0 0 0 0 0
Yoshimi Yamashita 1 0 1 0 0 0 0 0