Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias Spiele 2024 11 Spiele
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias Spiele 2023 18 Spiele
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias Spiele 2022 20 Spiele
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias Spiele 2021 18 Spiele
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias Spiele 2020 18 Spiele
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias Spiele 2019 21 Spiele
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias Spiele 2018 15 Spiele
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias Spiele 2017 23 Spiele
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias Spiele 2016 6 Spiele
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias Spiele 2015 2 Spiele
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias Spiele 1994 1 Spiele