Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Riku Kobayashi 120' 1 1 - - 1 - - -
Kaito Shirai 120' 1 1 - - 2 - - -
Tsubasa Terayama - - - - - 1 - - -
Kokoro Aoki - - - - - - - - -
Koki Hasegawa - - - - - - - - -
Taisei Inoue - - - - - - - - -
Rikuto Katsura - - - - - - - - -
Masaki Ogawa - - - - - - - - -
Taichi Yamasaki - - - - - - - - -