Hércules CF Saison 2020/2021 30 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2019/2020 30 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2018/2019 27 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2017/2018 27 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2016/2017 32 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2015/2016 32 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2014/2015 28 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2013/2014 31 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2012/2013 32 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2011/2012 29 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2010/2011 32 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2009/2010 26 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2008/2009 30 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2007/2008 33 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2006/2007 32 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2005/2006 31 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2004/2005 23 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2003/2004 23 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2002/2003 25 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2001/2002 24 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 2000/2001 20 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1999/2000 25 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1998/1999 27 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1997/1998 26 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1996/1997 29 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1995/1996 22 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1994/1995 21 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1993/1994 18 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1992/1993 13 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1991/1992 13 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1990/1991 10 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1989/1990 5 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1988/1989 2 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1987/1988 11 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1986/1987 11 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1985/1986 26 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1984/1985 34 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1983/1984 12 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1982/1983 13 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1981/1982 26 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1980/1981 23 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1979/1980 25 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1978/1979 22 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1977/1978 23 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1976/1977 22 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1975/1976 23 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1974/1975 22 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1973/1974 11 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1972/1973 11 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1971/1972 9 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1970/1971 7 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1969/1970 2 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1967/1968 5 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1966/1967 27 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1965/1966 7 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1964/1965 6 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1963/1964 4 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1962/1963 4 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1961/1962 1 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1960/1961 2 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1958/1959 6 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1957/1958 6 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1956/1957 6 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1955/1956 26 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1954/1955 23 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1953/1954 3 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1952/1953 2 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1951/1952 1 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1950/1951 1 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1949/1950 1 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1946/1947 1 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1945/1946 26 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1944/1945 1 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1943/1944 2 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1942/1943 2 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1941/1942 25 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1940/1941 26 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1939/1940 20 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1935/1936 23 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1933/1934 1 Spieler/Betreuer
Hércules CF Saison 1932/1933 1 Spieler/Betreuer