Frankreich 28.06.2022 Mexiko
Neuseeland 10.08.2022 Mexiko
-:-