Ferencvárosi TC Saison 2020/2021 53 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2019/2020 55 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2018/2019 46 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2017/2018 39 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2016/2017 46 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2015/2016 46 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2014/2015 54 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2013/2014 45 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2012/2013 41 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2011/2012 42 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2010/2011 39 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2009/2010 47 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2008/2009 11 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2005/2006 32 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2004/2005 40 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2003/2004 36 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2002/2003 38 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2001/2002 40 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 2000/2001 36 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1999/2000 37 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1998/1999 38 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1997/1998 40 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1996/1997 40 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1995/1996 38 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1994/1995 36 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1993/1994 32 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1992/1993 2 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1991/1992 4 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1990/1991 4 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1989/1990 4 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1983/1984 2 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1982/1983 4 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1981/1982 2 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1979/1980 2 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1978/1979 4 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1977/1978 2 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1976/1977 4 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1974/1975 9 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1973/1974 2 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1972/1973 4 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1971/1972 9 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1970/1971 2 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1969/1970 4 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1968/1969 2 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1967/1968 10 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1966/1967 6 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1965/1966 6 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1964/1965 14 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1963/1964 2 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1962/1963 8 Spiele
Ferencvárosi TC Saison 1960/1961 2 Spiele