Bình Dương FC » Transfers 2020

Abgänge
02/20 Wander Luiz Brasilien ST Persib Bandung Persib Bandung

DPM Nam Dinh » Transfers 2020

FLC Thanh Hóa » Transfers 2020

Hải Phòng FC » Transfers 2020

Hồ Chí Minh City » Transfers 2020

Zugänge
01/20 Viktor Prodell Schweden ST Örebro SK Örebro SK
01/20 Yong-deok Seo Südkorea MF Busan IPark Busan IPark
Abgänge
08/20 Alex Brasilien MF Jamshedpur FC Jamshedpur FC

Hoàng Anh Gia Lai » Transfers 2020

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh » Transfers 2020

Quảng Nam FC » Transfers 2020

Sài Gòn FC » Transfers 2020

SHB Đà Nẵng FC » Transfers 2020

Sông Lam Nghệ An » Transfers 2020

Than Quảng Ninh FC » Transfers 2020

Viettel FC » Transfers 2020