1. Spieltag
06.03.2020 11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Than Quảng Ninh FC 1:0 (0:0)
11:00 Quảng Nam FC - Hồ Chí Minh City 1:3 (0:0)
07.03.2020 13:00 Hà Nội FC - DPM Nam Dinh 4:2 (2:0)
08.03.2020 09:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Viettel FC 0:1 (0:0)
11:00 Bình Dương FC - SHB Đà Nẵng FC 1:0 (1:0)
11:00 FLC Thanh Hóa - Hảiphòng FC 0:1 (0:0)
13:00 Sài Gòn FC - Sông Lam Nghệ An 0:0 (0:0)
2. Spieltag
13.03.2020 11:00 Hảiphòng FC - Quảng Nam FC 1:1 (0:1)
14.03.2020 11:00 Sông Lam Nghệ An - Bình Dương FC 1:0
12:00 DPM Nam Dinh - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2:1 (1:0)
15.03.2020 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Sài Gòn FC 1:4 (0:2)
12:00 Than Quảng Ninh FC - Hà Nội FC 3:1 (2:0)
13:00 Viettel FC - Hoàng Anh Gia Lai 3:3 (0:2)
13:00 Hồ Chí Minh City - FLC Thanh Hóa 1:0 (0:0)
3. Spieltag
05.06.2020 12:00 Hảiphòng FC - Hồ Chí Minh City 0:0 (0:0)
13:00 DPM Nam Dinh - Viettel FC 1:2 (1:1)
14:00 Sài Gòn FC - Bình Dương FC 0:0 (0:0)
06.06.2020 12:00 Sông Lam Nghệ An - SHB Đà Nẵng FC 1:0 (0:0)
12:00 Quảng Nam FC - FLC Thanh Hóa 2:1 (0:0)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0:2 (0:1)
14:00 Hà Nội FC - Hoàng Anh Gia Lai 3:0 (2:0)
4. Spieltag
11.06.2020 12:00 Bình Dương FC - Hảiphòng FC 5:0 (3:0)
12:00 SHB Đà Nẵng FC - Quảng Nam FC 6:1 (2:1)
14:00 Viettel FC - Than Quảng Ninh FC 1:1 (0:1)
12.06.2020 12:00 Hoàng Anh Gia Lai - DPM Nam Dinh 1:0 (0:0)
12:00 FLC Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An 0:0 (0:0)
13:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hà Nội FC 1:1 (0:0)
14:00 Hồ Chí Minh City - Sài Gòn FC 0:1 (0:0)
5. Spieltag
17.06.2020 12:00 Quảng Nam FC - Bình Dương FC 1:2 (1:1)
12:00 Hảiphòng FC - Than Quảng Ninh FC 0:1 (0:0)
14:00 Hồ Chí Minh City - Viettel FC 3:0 (1:0)
18.06.2020 12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Sài Gòn FC 1:1 (1:0)
12:00 FLC Thanh Hóa - DPM Nam Dinh 1:0 (1:0)
13:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - SHB Đà Nẵng FC 0:0 (0:0)
14:00 Hà Nội FC - Sông Lam Nghệ An 0:1 (0:0)
6. Spieltag
23.06.2020 12:00 Sông Lam Nghệ An - Hồ Chí Minh City 1:3 (0:1)
13:00 DPM Nam Dinh - Hảiphòng FC 0:2 (0:1)
14:00 Viettel FC - FLC Thanh Hóa 1:2 (0:1)
24.06.2020 12:00 Bình Dương FC - Hà Nội FC 0:2 (0:1)
12:00 SHB Đà Nẵng FC - Hoàng Anh Gia Lai 3:1 (1:1)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Quảng Nam FC 3:1 (1:0)
14:00 Sài Gòn FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:1 (0:0)
7. Spieltag
29.06.2020 12:00 Quảng Nam FC - Viettel FC 0:3 (0:2)
12:00 Hảiphòng FC - Hoàng Anh Gia Lai 0:0 (0:0)
14:15 Hồ Chí Minh City - SHB Đà Nẵng FC 2:2 (0:1)
30.06.2020 12:00 FLC Thanh Hóa - Than Quảng Ninh FC 2:0 (0:0)
13:00 DPM Nam Dinh - Sông Lam Nghệ An 3:0 (1:0)
13:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Bình Dương FC 1:1 (1:1)
14:15 Hà Nội FC - Sài Gòn FC 0:1 (0:0)
8. Spieltag
05.07.2020 12:00 Quảng Nam FC - Sông Lam Nghệ An 2:1 (1:1)
12:00 Hảiphòng FC - Sài Gòn FC 0:2 (0:1)
14:15 Viettel FC - Hà Nội FC 1:1 (1:1)
06.07.2020 12:00 FLC Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng FC 0:3 (0:1)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:0 (1:0)
13:00 Than Quảng Ninh FC - DPM Nam Dinh 3:2 (2:2)
14:15 Hồ Chí Minh City - Bình Dương FC 1:2 (0:2)
9. Spieltag
11.07.2020 12:00 Bình Dương FC - Hoàng Anh Gia Lai 1:1 (1:1)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Hồ Chí Minh City 0:3 (0:2)
14:15 Viettel FC - Hảiphòng FC 4:0 (3:0)
12.07.2020 12:00 SHB Đà Nẵng FC - Hà Nội FC 1:1 (1:1)
12:00 Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:1 (0:0)
13:00 DPM Nam Dinh - Quảng Nam FC 1:0 (0:0)
14:15 Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa 3:0 (2:0)
10. Spieltag
17.07.2020 12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Quảng Nam FC 3:1 (1:0)
13:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hồ Chí Minh City 1:0 (1:0)
14:15 Hà Nội FC - Hảiphòng FC 1:0 (0:0)
18.07.2020 12:00 Sông Lam Nghệ An - Viettel FC 1:2 (1:2)
12:00 SHB Đà Nẵng FC - Than Quảng Ninh FC 1:2 (0:1)
12:00 Bình Dương FC - FLC Thanh Hóa 0:1 (0:0)
14:15 Sài Gòn FC - DPM Nam Dinh 3:0 (2:0)
11. Spieltag
23.07.2020 12:00 FLC Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai 0:0 (0:0)
13:00 DPM Nam Dinh - Bình Dương FC 1:1 (0:0)
14:15 Viettel FC - SHB Đà Nẵng FC 1:1 (0:1)
24.07.2020 12:00 Hảiphòng FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:1 (1:0)
12:00 Quảng Nam FC - Sài Gòn FC 3:3 (1:0)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Sông Lam Nghệ An 2:0 (1:0)
14:15 Hồ Chí Minh City - Hà Nội FC 0:3 (0:0)
12. Spieltag
26.09.2020 12:00 Than Quảng Ninh FC - Bình Dương FC 2:2 (2:0)
12:00 SHB Đà Nẵng FC - Hảiphòng FC 1:0 (1:0)
12:00 FLC Thanh Hóa - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:2 (0:0)
12:00 Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai 2:0 (0:0)
12:00 Viettel FC - Sài Gòn FC 1:0 (0:0)
12:00 Quảng Nam FC - Hà Nội FC 2:2 (2:2)
12:00 Hồ Chí Minh City - DPM Nam Dinh 5:1 (3:1)
13. Spieltag
01.10.2020 12:00 Hảiphòng FC - Sông Lam Nghệ An 3:1 (1:1)
12:00 Bình Dương FC - Viettel FC 2:0 (2:0)
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Quảng Nam FC 3:2 (1:0)
12:00 Hà Nội FC - FLC Thanh Hóa 1:1 (0:0)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hồ Chí Minh City 5:2 (3:1)
12:00 DPM Nam Dinh - SHB Đà Nẵng FC 1:0 (0:0)
12:00 Sài Gòn FC - Than Quảng Ninh FC 0:0 (0:0)