1. Spieltag
15.01.2021 12:00 DPM Nam Dinh - Hà Nội FC 3:0 (2:0)
16.01.2021 11:00 Bình Dương FC - FLC Thanh Hóa 1:0 (1:0)
11:00 Sông Lam Nghệ An - Binh Dinh 1:1 (0:1)
13:15 Viettel FC - Hải Phòng FC 0:1 (0:1)
17.01.2021 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Hồ Chí Minh City 1:0 (1:0)
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Than Quảng Ninh FC 1:2 (1:0)
13:15 Sài Gòn FC - Hoàng Anh Gia Lai 1:0 (1:0)
2. Spieltag
22.01.2021 11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An 2:1 (0:1)
23.01.2021 11:00 Binh Dinh - Sài Gòn FC 1:0 (1:0)
12:00 Hải Phòng FC - DPM Nam Dinh 3:2 (2:0)
13:15 Hà Nội FC - Bình Dương FC 1:2 (1:0)
24.01.2021 11:00 FLC Thanh Hóa - Viettel FC 0:0 (0:0)
12:00 Than Quảng Ninh FC - SHB Đà Nẵng FC 0:1 (0:0)
13:15 Hồ Chí Minh City - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2:0 (0:0)
3. Spieltag
30.01.2021 11:00 FLC Thanh Hóa - DPM Nam Dinh 3:0 (1:0)
13:15 Sài Gòn FC - Sông Lam Nghệ An 1:0 (0:0)
13.03.2021 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:0 (0:0)
12:00 Hải Phòng FC - Hà Nội FC 0:2 (0:1)
14.03.2021 11:00 Hoàng Anh Gia Lai - Binh Dinh 2:1 (2:0)
12:00 Than Quảng Ninh FC - Hồ Chí Minh City 2:0 (0:0)
13:15 Viettel FC - Bình Dương FC 3:1 (2:1)
4. Spieltag
18.03.2021 11:00 Sông Lam Nghệ An - Than Quảng Ninh FC 1:0 (1:0)
13:15 Hà Nội FC - FLC Thanh Hóa 3:2 (2:1)
19.03.2021 11:00 Binh Dinh - SHB Đà Nẵng FC 1:0 (1:0)
12:00 DPM Nam Dinh - Viettel FC 1:2 (1:1)
13:15 Hồ Chí Minh City - Sài Gòn FC 1:0 (0:0)
20.03.2021 11:00 Bình Dương FC - Hải Phòng FC 0:1 (0:0)
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hoàng Anh Gia Lai 0:0 (0:0)
5. Spieltag
23.03.2021 11:00 SHB Đà Nẵng FC - Sông Lam Nghệ An 1:2 (1:1)
12:00 DPM Nam Dinh - Binh Dinh 1:0 (0:0)
13:15 Hồ Chí Minh City - Hà Nội FC 0:3 (0:1)
24.03.2021 11:00 Bình Dương FC - Sài Gòn FC 1:0 (1:0)
12:00 Than Quảng Ninh FC - FLC Thanh Hóa 2:0 (0:0)
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng FC 1:0 (0:0)
13:15 Viettel FC - Hoàng Anh Gia Lai 0:3 (0:0)
6. Spieltag
28.03.2021 12:00 Sông Lam Nghệ An - Viettel FC 0:1 (0:1)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hồ Chí Minh City 3:0 (1:0)
13:00 Hải Phòng FC - Than Quảng Ninh FC 0:2 (0:1)
14:15 Sài Gòn FC - DPM Nam Dinh 0:3 (0:3)
29.03.2021 12:00 FLC Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng FC 1:3 (0:0)
12:00 Binh Dinh - Bình Dương FC 0:0 (0:0)
14:15 Hà Nội FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:1 (0:1)
7. Spieltag
02.04.2021 12:00 SHB Đà Nẵng FC - Hà Nội FC 2:0 (1:0)
13:00 Hải Phòng FC - Hoàng Anh Gia Lai 0:2 (0:1)
14:15 Hồ Chí Minh City - Binh Dinh 1:3 (0:3)
03.04.2021 13:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - FLC Thanh Hóa 3:5 (2:1)
13:00 Than Quảng Ninh FC - Bình Dương FC 1:0 (1:0)
14:15 Viettel FC - Sài Gòn FC 3:0 (1:0)
04.04.2021 13:00 DPM Nam Dinh - Sông Lam Nghệ An 1:0 (0:0)
8. Spieltag
07.04.2021 13:00 Than Quảng Ninh FC - Sài Gòn FC 1:0 (0:0)
13:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Binh Dinh 1:1 (0:0)
14:15 Hà Nội FC - Viettel FC 0:1 (0:1)
08.04.2021 12:00 FLC Thanh Hóa - Hải Phòng FC 3:0 (2:0)
12:00 Bình Dương FC - DPM Nam Dinh 4:3 (1:0)
12:00 SHB Đà Nẵng FC - Hoàng Anh Gia Lai 0:2 (0:0)
14:15 Hồ Chí Minh City - Sông Lam Nghệ An 3:0 (0:0)
9. Spieltag
11.04.2021 12:00 Binh Dinh - Viettel FC 0:1 (0:0)
14:15 Sài Gòn FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1:0 (0:0)
14:15 Hà Nội FC - Than Quảng Ninh FC 4:0 (4:0)
12.04.2021 12:00 Hoàng Anh Gia Lai - DPM Nam Dinh 4:3 (3:1)
12:00 Sông Lam Nghệ An - Bình Dương FC 2:0 (1:0)
12:00 FLC Thanh Hóa - Hồ Chí Minh City 1:1 (0:0)
13:00 Hải Phòng FC - SHB Đà Nẵng FC 0:0 (0:0)
10. Spieltag
16.04.2021 14:15 Viettel FC - Than Quảng Ninh FC 2:1 (2:0)
17.04.2021 12:00 Sông Lam Nghệ An - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0:2 (0:1)
12:00 Binh Dinh - FLC Thanh Hóa 0:1 (0:1)
14:15 Sài Gòn FC - Hải Phòng FC 0:0 (0:0)
18.04.2021 12:00 Bình Dương FC - SHB Đà Nẵng FC 1:0 (0:0)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội FC 1:0 (1:0)
13:00 DPM Nam Dinh - Hồ Chí Minh City 3:2 (1:0)
11. Spieltag
27.04.2021 13:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Bình Dương FC 4:2 (3:0)
13:00 Than Quảng Ninh FC - DPM Nam Dinh 0:1 (0:0)
14:15 Hồ Chí Minh City - Viettel FC 1:1 (0:1)
28.04.2021 12:00 FLC Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai 1:2 (0:0)
12:00 SHB Đà Nẵng FC - Sài Gòn FC 1:2 (0:0)
13:00 Hải Phòng FC - Sông Lam Nghệ An 2:0 (0:0)
14:15 Hà Nội FC - Binh Dinh 0:1 (0:1)
12. Spieltag
02.05.2021 12:00 Binh Dinh - Than Quảng Ninh FC 1:1 (1:0)
12:00 SHB Đà Nẵng FC - Viettel FC 1:2 (1:1)
12:00 Hoàng Anh Gia Lai - Bình Dương FC 2:2 (2:2)
12:00 Hà Nội FC - Sài Gòn FC 3:1 (1:1)
12:00 Hồ Chí Minh City - Hải Phòng FC 3:0 (1:0)
12:00 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - DPM Nam Dinh 3:2 (1:1)
12:00 FLC Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An 1:0 (0:0)
13. Spieltag
12.02.2022 Bình Dương FC - Hồ Chí Minh City -:-
Hải Phòng FC - Binh Dinh -:-
DPM Nam Dinh - SHB Đà Nẵng FC -:-
Sài Gòn FC - FLC Thanh Hóa -:-
Sông Lam Nghệ An - Hà Nội FC -:-
Than Quảng Ninh FC - Hoàng Anh Gia Lai -:-
Viettel FC - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh -:-