Kader
Einsätze
Sortierung
Name
Tetsuji Hashiratani 450' 5 5 - - - - - -
Masami Ihara 450' 5 5 - - - - - -
Tsuyoshi Kitazawa 388' 5 5 - 3 1 - - -
Kazuyoshi Miura 450' 5 5 - - 1 1 - -
Ruy Ramos 382' 5 4 1 - - 2 - -
Takuya Takagi 435' 5 5 - 1 1 - - -
Masahiro Fukuda 360' 4 4 - - 1 - - -
Takumi Horiike 360' 4 4 - - - - - -
Shigetatsu Matsunaga 330' 4 4 - - - - - 1
Hajime Moriyasu 360' 4 4 - - - 2 - -
Satoshi Tsunami 360' 4 4 - - - - - -
Nobutoshi Katsuya 184' 3 2 1 - - 2 - -
Masashi Nakayama 49' 3 - 3 - 2 - - -
Mitsunori Yoshida 244' 3 3 - 2 - - - -
Kazuya Maekawa 118' 2 1 1 - - - - -